Rädda svensk kärnkraft!

Svensk kärnkraft kan tvingas stänga ned om tre år på grund av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

När Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014 hade Sverige tio kärnkraftsreaktorer. Nu har vi bara sex stycken kvar.

Sverige eldar nu mer olja än på tio år för att förse landet med el. Samtidigt slår elpriserna rekord, och tidvis är elen så dyr att en varm dusch kan kosta upp emot 60 kronor. Det är inte en slump.

Trots det fortsätter Socialdemokraterna sin kamp mot kärnkraften. I Magdalena Anderssons första tal som ny partiledare slog hon fast att ingen ny kärnkraft ska byggas i Sverige, och regeringen driver på för att EU ska klassa kärnkraften som ohållbar.

Det drabbar klimatet, näringslivet och alla som ska betala sin elräkning. För medan kärnkraften kan leverera stora mängder el dygnet runt och oavsett väder, står vindkraften stilla när det inte blåser.

Det är en tydlig signal till alla som vill ha en fungerande elförsörjning, rimliga elpriser och som vill göra klimatomställningen möjlig. Rösta för en ny regering.

Skriv på - och hjälp till att sprida budskapet!


Vi behöver mer fossilfri el - inte mindre.

Jag tar ställning för svensk kärnkraft.

Läs mer om hotet här: 

 

13 381 signatures

Du skriver väl på??

Mer information finns i vår integritetspolicy.

Share this to spread the word.
Dela Tweet