Rädda svensk kärnkraft - bakgrund

Kärnkraften behövs för att minska utsläppen och säkra framtidens jobb.

Svensk elproduktion har länge varit en av världens renaste och tryggaste. Vår vattenkraft och kärnkraft producerar ren el med pålitlig leverans året om.

I framtiden kommer ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier.

Vi behöver mer fossilfri el - inte mindre. Trots det fortsätter regeringen att försvåra för kärnkraften.

Den här gången handlar det om att godkänna Svensk kärnbränslehanterings (SKB) begäran om att utöka mellanlagret i Oskarshamn och bygga ett slutförvar vid Forsmark för kärnbränsle. Experterna vid Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har sagt ja, precis som de berörda kommunerna i Oskarshamn och Östhammar, där Forsmark ligger.

Om regeringen förhalar beslutet eller väljer att endast fatta beslut om delar av ansökan riskerar svensk kärnkraft tvingas stänga ned om bara tre år.

Man kan tycka olika om kärnkraften. Men kärnbränslet måste förvaras. Det är ett faktum. Att regeringen uppenbart förhalar processen är direkt oansvarigt och oacceptabelt.

Nu måste regeringen omgående fatta beslut om förvaret av använt kärnbränsle för att garantera elförsörjningen på både kort och lång sikt.

30 procent av Sveriges energiproduktion står på spel – det är bråttom nu.

Stå upp för svensk kärnkraft på denna länk

Dela den här sidan för att sprida ordet.
Dela Tweet