Konkreta åtgärder mot gängen

En moderatledd regering kommer att prioritera kampen mot brottsligheten.

Här är tio konkreta åtgärder för att stoppa de kriminella gängen:

  1. Dubbla straff för gängkriminella
  2. Inför ett system med visitationszoner
  3. Inför ett system med anonyma vittnen
  4. Det ska vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng
  5. Ge Polisen kraftigt förstärkta möjligheter att avlyssna och övervaka gängmedlemmar
  6. Fler LVU-omhändertagande för att hindra att barn fostras in i kriminalitet
  7. En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: myndigheter ska dela all relevant information med Polisen
  8. Nya riktlinjer till samtliga relevanta myndigheter att aktivt bidra i det brottsbekämpande arbetet
  9. Fler gängmedlemmar ska utvisas från Sverige
  10. ”Go for the money” – det ska bli enklare att beslagta egendom från kriminella

Läs mer om förslagen här:

Dela den här sidan för att sprida ordet.
Dela Tweet